Shanti nagar road development 2016

    Shanti nagar road development 2016 (PHMC Council Member)
    Development
    shanti nagar  September 06,2016
               
    Activity Details:   Organise the road development shubharambh in shanti nagar. PHMC president Laxmi karhadakar, C.O. Amita Dagade-Patil Pesent to this program.PHMC