गणेश विसर्जन हौद (तळे) (PHMC Council Member)
    गणपती उत्सव पाचगणी
    PHMC  September 01,2017
               
    Activity Details:   गणेश विसर्जन तयारीसाठी मोठा हौद (तळे) तयार केले.
      गणेश विसर्जन हौद (तळे)