स्वछता की ज्योती जागी हैं

  स्वछता की ज्योती जागी हैं (PHMC Council Member)
  Swachta Bharat Abhiyan
  Panchgani  January 04,2018
             
  Activity Details:   स्वछ सर्वक्षण २०१८ स्वछता की ज्योती जागी हैं पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद , पांचगणी स्वछ शाळा , स्वछ रुग्णलाय , स्वछ मार्केट , स्वछ हॉटेल उत्कष्ट सेवाभावी संस्था तसेच उत्कष्ट स्वच्छाग्रही यांचा गौरव समारंभ
    स्वछ सर्वक्षण २०१८PHMC