Posted On December 24,2017
  पाचगणीमध्ये ई -टॉयलेट चे लोकार्पण ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 24,2017
  पाचगणीची स्वच्छता बनतेय दिशादर्शक ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 19,2017
  महाराष्ट्र पॉईंटची दिल्ली दरबारी दखल ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 18,2017
  टेबललँड इतकीच स्वच्छ भारत पॉईंटची प्रसिध्दी ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 10,2017
  स्वच्छता ऍप मध्ये पांचगणी पालिकेचा देशात डंका ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 10,2017
  महाबलेश्वर, पांचगणी पालिका टॉप - २० मध्ये ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 09,2017
  पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद स्वच्छता ऍप मध्ये देशात अठरावी ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On December 03,2017
  पांचगणी, महाबळेश्वरमध्ये स्त्री शक्तीकडून स्वच्छतेचा जागर ( PHMC Council Member )
  more
  Posted On November 29,2017
  पाचगणीत रस्त्यावर कचरा फेकल्यास दंड : पालिका ( PHMC Council Member )
  more

PHMC