पाचगणीच्या स्वच्छता अभियानाचा मनीषा म्हैसकर यांच्याकडून आढावा ( PHMC Council Member )
    Posted On January 13,2018              

    स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने उपक्रमांची पाहणी करताना  मनीषा म्हैसकर, लक्ष्मी कऱ्हाडकर, अमिता दगडे, नरेंद्र बिरामणे व इतर    PHMC