पाचगणीत कचर्यावर वॉच ठेवण्यासाठी आता सीसीटीव्ही ( PHMC Council Member )
    Posted On January 25,2018              

    पाचगणीत कचर्यावर वॉच ठेवण्यासाठी आता सीसीटीव्ही 

    कचरा टाकण्यात येईल अशा ठिकाणी परिसरात सीसीटीव्ही बसवले आहेत.

     PHMC